لیست اخبار

تاریخعنوان
1403/02/31اعلام حمایت انجمن بیماری شناسی گیاهی از کنفرانس
1403/02/31اعلام حمایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران از کنفرانس
1403/01/19تخفیف به ازای ارسال بیش از یک مقاله
1403/01/18حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1403/01/11چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus – isi
1403/01/11دانشگاه صنعتی قوچان به جمع حامیان کنفرانس پیوست
1403/01/07نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در پایگاه مرجع دانش ایران
1403/01/07اولین فراخوان